share-youtube
share-facebook
share-twiter
share-google-plus

NHẬN TIN TỪ VIỆT AN

Nhân sự chủ chốt

Nhân sự chủ chốt của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An

Trong suốt gần 20 năm hình thành và phát triển, sự lớn mạnh và thành công của công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An hiện nay là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả cán bộ công nhân viên trong công ty, dưới sự chỉ dẫn và lãnh đạo sáng suốt của những nhân sự chủ chốt - những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì sự nghiệp chung của công ty Việt An.

Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Khắc Điệp

 

Giám Đốc: Nguyễn Công Hoan (Bên tay phải)

 

 

Gọi